Een volledige balans opmaken vereist zeer specifieke boekhoudkundige kennis, en is door de eenvoud van EasyAdmin niet in de traditionele manier mogelijk.

EasyAdmin kan een ‘balansvoorstel’ genereren aan de hand van uw reeds ingevoerde inkomsten en uitgaven. 


Om uw Activa en Passiva te tonen dient u ook de extra invoerbladen voor uw afschrijvingen/investeringen en Leningen in te voeren. 

Wij raden echter altijd aan om op het einde van het jaar uw boekhouding te overleggen met uw boekhouder of accountant welke de voor u geldige boekhoudtechnische regels het beste kan toepassen op uw daadwerkelijk eindbalans/jaarrapportage.