U kunt een korting aangeven door deze in te vullen in uw inkomstenscherm als een standaard factuurregel.
Bij de categoriekeuzelijst dient u de keuze te maken voor de standaard categorie [korting].
Na het invullen hiervan zal deze korting onderaan worden gespecificeerd op uw factuur.


Let op dat u uw korting altijd negatief invult in het inkomstenblad.