Wanneer u met getallen in excel werkt dient u altijd een komma te gebruiken als decimaal teken: bijvoorbeeld 295,15. Wanneer u een punt gebruikt ziet Microsoft Office Excel de waarde als tekst. Over tekst kan Microsoft Office Excel geen berekeningen maken, dit resulteert in de melding “#WAARDE!”


Tip: Door EasyAdmin elke keer bij/na gebruik te backuppen onder een andere naam kunt u altijd terugvallen op een oudere versie waarbij deze fout niet voorkwam.